Maximabrug mag doorgaan

Maximabrug mag doorgaan

Vandaag heeft de Raad van State besloten dat de aanleg van de Maximabrug in Alphen aan den Rijn door mag gaan.Ook mogen bestaande aansluitende wegen worden heringericht en nieuwe aansluitende wegen worden aangelegd. Dit is het gevolg van de twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraken is geen hoger beroep mogelijk. Door deze uitspraak kan de ontwikkeling van de Maximabrug onverminderd verder. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanbesteding van de brug.

De aanbesteding wordt gedaan door middel van ‘op concurrentie gerichte dialoog’. Dit betekent dat de verschillende bieders in gesprek met de gemeente komen tot het best mogelijke ontwerp dat goed aansluit op het programma van eisen van de gemeente. Belangrijke elementen zijn vormgeving en inpassing in de omgeving, duurzaamheid, technische en milieukundige uitwerking en goed omgevingsmanagement gedurende de bouw van de brug.  De huidige planning is dat de daadwerkelijke bouw van start gaat eind 2014.

Op de korte termijn verbetert de brug de verkeerssituatie in Koudekerk aan den Rijn en zorgt voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein Hoogewaard en de toekomstige woningen van project Rijnpark. Op de lange termijn maakt de Maximabrug de voltooiing van de rondweg mogelijk, waardoor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in Alphen aan den Rijn wordt opgelost.
“Erg tevreden met het besluit, aldus verantwoordelijk wethouder Hoekstra. In het voortraject hebben we gepoogd om met alle betrokken partijen in gesprek oplossingen te zoeken die voor iedereen acceptabel zijn. In dit soort grote projecten waarbij de belangen ver uit elkaar liggen zullen er altijd partijen zijn die NIET blij zijn met de gevolgen voor hun directe omgeving. Hier heeft de gemeente alle begrip voor, ook in het vervolgtraject blijven we met deze partijen in gesprek.”

 

Lees verder op: leidennoord