Westerbaan

Westerbaan

Het project Westerbaan behelst het komen tot een volwaardige aansluiting van de Westerbaan op de wegenstructuur van Katwijk. De Westerbaan sluit aan op de Wassenaarseweg en ontsluit de wijk De Zanderij, maar eindigt ook bij de Cantineweg.De definitieve verbinding met de Boslaan ontbreekt nog (al is deze via een tijdelijke vergunning (tot eind maart 2016) via de Cantineweg gerealiseerd).
Voorkeur van de gemeente Katwijk is de aansluiting via de Meeuwenlaan, een alternatief is het verbinden via de Koningin Julianalaan.

De weg grenst aan het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide.Als projectleider ben ik verantwoordelijk dat deze aansluiting tijdig wordt gerealiseerd. Tot de onderdelen die daar deel van uit maken behoren:
 

  • het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, een PlanMER met een passende beoordeling
  • het verkrijgen van de vereiste vergunningen (met name in kader van de Natuurbeschermingswet)
  • het uitvoeren van de eventueel uit de vergunning Natuurbeschermingswet voortvloeiende beheermaatregelen in het natuurgebied