Fietspad Westerbaan

Fietspad Westerbaan

Het project Fietspad Westerbaan ligt aan de zuidrand van Katwijk. Het verbindt de Cantineweg met de Laan van Nieuw Zuid. Ook is er een aansluiting met de Meeuwenlaan aangelegd. Het is het laatste nog ontbrekende deel van het snelfietspad Leiden - Katwijk aan Zee. Het fietspad heeft inmiddels de naam Rijwielpad Vlaggeduin gekregen.

Het fietspad grenst aan het Natura 2000-gebied Berkheide - Meijendel.De planvoorbereiding voor het fietspad met voetpad is gestart in januari 2018. Samen met een klankbordgroepgroep, bestaande uit o.a. omwonenden, natuurorganisaties, VVN, Quick Boys en Topaz Overduin, is het ontwerp tot stand gekomen. De ligging meteen naast het Natura 2000-gebied Berkheide-Meijendel aan de zuidzijde en Topaz Overduin maakte de voorbereiding complex.  Door de bereidheid van Topaz Overduin om een strook grond te verkopen aan de gemeente kon over de gehele lengte een fietspad en een voetpad worden ingepast. Vanwege de soortenbescherming was een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk voor zandhagedis en rugstreeppad. Omdat het fietspad alleen toegankelijk is voor fietsers, en voor de aanlegfase aangetoond kon worden dat er geen effect op de instandhoudingsdoelstellingen optrad, was in het kader van de gebiedsbescherming geen vergunning noodzakelijk. In de voor de soorten minst kwetsbare periode, van november 2020 tot maart 2021 heeft de uitvoering plaatsgevonden.


Het project - uitgevoerd door AW Vessies en voorbereid/ begeleid door IV Infra - bestaat uit een een fietspad, met daarnaast een voetpad, en is ongeveer één kilometer lang. Het fietspad bestaat uit betonnen platen (Easypath), het voetpad is een schelpenpad, zoals ook elders in de duinen is toegepast.