W4-project

W4-project

In de gemeente Leiderdorp is in verband met de verbrede en verdiepte aanleg van de A4 in 2003 een aantal ontwikkelingen opgestart. Deze waren noodzakelijk om de gemeentelijke bijdrage aan de rijksweg op te brengen.

Oorspronkelijk was hiertoe een PPS opgericht met een projectontwikkelaar. Na enige jaren werd door het college besloten dat de ontwikkelingen en de uitvoering vanuit de gemeentelijke organisatie dienden te worden aangestuurd.

Het W4 plan omvat een viertal ontwikkelingsgebieden (op het gebied van woningbouw, detailhandel en zorg). Om de ontwikkelingslocaties beschikbaar te krijgen, dienen daarenboven infrastructuur, maar ook verplaatsingen (van verenigingen, molens, wegen) te worden gerealiseerd in een samenhangend geheel.

W4 is een samenwerkingsverband tussen rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden.Na eerst binnen het W4-programma een aantal jaar deelprojecten te hebben aangestuurd (planvorming en realisatie Willem Alexanderlaan (Parallelweg), zwembadterrein) heb ik van 2007 tot medio 2010 leiding gegeven aan het gehele programma als projectdirecteur.

Projectaspecten:

 • Overall-verantwoordelijkheid voor de (ca 15) projecten
 • Raakvlakkensturing
 • Contractmanagement met grote partijen (o.a. IKEA en projectontwikkelaar)
 • Afstemming met W4-partners
 • “Aangehaakt”  blijven aan politiek
 • Financiële kaders sturen, bewaken en optimaliseren (ca € 100 miljoen kosten)
 • Opbrengstoptimalisatie / residuele grondwaarde
 • Stedenbouwkundige uitwerking deelprojecten (interactief)
 • Bestemmingsplannen en procedures
 • College- en raadsbesluiten
 • Relatiebeheer
 • Invullen en leiden van de projectorganisatie (14 personen)
 • Aansturen projectleiders
 • Communicatie en presentatie
 • Businessplan voor het projectbureau