Wie

Wie

Ton Massaro is een breedopgeleide pragmaticus. Hij combineert zijn kennis en ervaring op het gebied van techniek, financiën, organisatiekunde en coaching en biedt daarmee een breed pakket aan. Zijn kracht ligt in het kunnen omzetten van abstracte ideeën in een concrete en praktische aanpak.

Zijn devies is: 'Plan your work, then work your plan'. Daarmee bedoelt hij : eerst nadenken wat en hoe je het gaat aanpakken en vervolgens doen wat je bedacht hebt.Zijn profiel:
Voor Projectmanagement + : proces-/projectmanager met advies- en coachvaardigheden

 • Proces-/ programma-/ projectmanager;
 • Procesmanager en veranderingsmanager;
 • Adviseur;
 • Coach;
   
 • Doel- en resultaatgericht;
 • Legt verbinding: brengt persoonlijke kwaliteiten naar boven; creëert draagvlak;
 • Conceptueel en concreet;
 • Praktisch;
 • Toegewijd.

Voor nadere gegevens (zoals opleiding en werkervaring) zie bijgevoegd CV.


Download bijlage