Centrumplan Rozenburg

Centrumplan Rozenburg

Van medio 2009 tot medio 2011 was ik proces-/projectleider van de Centrumplan ontwikkeling van de (deel)gemeente Rozenburg. Opgave was om het dorpscentrum te versterken. Het bestaande centrum was een jaren-70 ontwikkeling, een plein omgeven door winkels met woningen.

De wens was om te komen tot een dorpscentrum waarin ontmoeting centraal staat en die aangehaakt is aan de voorzieningenstrips.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd Rozenburg een deelgemeente van Rotterdam.
In juli 2011 werd het projectmanagement overgenomen door het Projectmanagementbureau van de gemeente Rotterdam.Als proces-/projectleider omvatten de werkzaamheden:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Grondexploitatie opstellen, voorleggen aan de raad, uitvoeren binnen financiële kaders
 • Uitwerken stedenbouwkundige visie naar masterplan en stedenbouwkundig ontwerp
 • Verbeteren/ versterken winkelstructuur als leidend thema, winkeleconomische studies
 • Interactieve planvorming (eigenaren, huurders, omwonenden), draagvlak zoeken
 • Aansturen onderzoeken
 • Bepalen realisatie- en verwervingstrategie
 • Aansturen projectteam
 • RO procedures en vergunningen
 • College- en raadsbesluiten
 • Communicatie en presentatie