Waterprojecten

Waterprojecten

Bij nagenoeg alle infrastructuurprojecten ligt er wel een wateropgave. Vaak gaat het dan om het aanpassen van waterlopen en zorgen dat de hoeveelheid water tenminste gelijk blijft. Doorgaans betreft het relatief eenvoudige aandachtspunten, zoals het graven van nieuw water als er ook water gedempt moet worden, of het procentueel compenseren van nieuw verhard oppervlak.Maar opgaven kunnen ook complex zijn, als watersystemen in verschillende peilvakken moeten worden aangepast (zoals in het W4-project in Leiderdorp).

Een bijzondere wateropgave kwam ik tegen in Maputo, Mozambique, waar een grote stormwatervoorziening in de stad moest worden gebouwd.

 

Voor waterkwaliteit hoeven vaak geen bijzondere voorzieningen te worden getroffen: zolang er maar sprake van stroming is.

 

In Mozambique (1985-1988) ervoer ik dat zorg voor waterkwaliteit niet vanzelfsprekend is, ook vanwege de waterzuivering die we daar indertijd gebouwd hebben. En wat indertijd in Mozambique gold, geldt daar, en in de rest van Afrika, nog steeds.
Het begaan zijn met Mozambique, en de relaties die daar zijn ontstaan, gaan niet meer weg. Zo is een uit die tijd stammende bevriende relatie ook in Rwanda (water)projecten begonnen, via Stichting Impala Foundation ( www.impalafoundation.com) . Met eenvoudige middelen is deze stichting gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, zodat er schoon drinkwater voorhanden komt.

Met hen is afgesproken, dat als zich kansen voordoen, dat ik via Massaro Interim + Advies daar steun kan verlenen. En in de tussentijd steun ik dit mooie initiatief van afstand.