Advisering

De adviseur is zijn eigen instrument. Het is wezenlijk dat hij naast inhoudelijke expertise het vermogen heeft om een adviesproces met de klant in te richten, effectief te maken en tot een goed einde te brengen. Het gaat dus om een aantal vermogens en vaardigheden die de adviseur dient te hebben.

Adviseurs onderscheiden zich in hun professionaliteit.
Een definitie van een professional is dat een professional leermeesters heeft, reflecteert, zich verantwoordt en omgaat met andere denkbeelden.

Mijn leermeesters zijn met name Edu Feltmann, die de belangeloze adviseur introduceert en uitgaat van de klant en zijn manier van spreken en denken, en niet zijn eigen mening oplegt; en Adriaan Bekman, die organisaties bekijkt vanuit hun processen. Reflectie is sinds de SIOO opleiding 'eigen' geworden, en wordt levend gehouden door de intervisiegesprekken die ik tweemaandelijks heb.
Verantwoording leg ik af naar mijn opdrachtgevers maar ook naar mijn collega's, bijvoorbeeld in de intervisiebijeenkomsten.