Technical audit

Technical audit

Voordat tot overname van een bedrijf wordt overgegaan, wordt normaliter een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, het zogenaamde due diligence onderzoek.

Dit onderzoek bestaat meestal uit twee onderdelen: de financial audit en de technical audit.De financial audit heeft vooral een administratief/financiële insteek en is gericht op jaarrekening, administratie, balansposten etc.

De technical audit richt zich meer op onderhanden werk (voor ‘financiële’ mensen altijd lastig te beoordelen) en heeft als doelstelling de winstpotentie van het over te nemen bedrijf te verifiëren. Via NCW-berekeningen die de basis zijn voor de onderbouwing van de haalbaarheid van de overname, wordt een aanname gedaan voor de winstgevendheid van het bedrijf.

Bij ‘projecten’-bedrijven zoals bouwbedrijven is dit de winstgevendheid van individuele projecten: die bepalen immers rechtstreeks de winstgevendheid van het bedrijf als geheel.

Een belangrijke indicator voor de beoordeling of de geprojecteerde toekomstige resultaten realistisch zijn, is de betrouwbaarheid van de procesbewakings­systematieken. Dit geldt natuurlijk vooral in economisch mindere tijden: faalkosten kunnen dan nauwelijks in verkoopprijzen worden verwerkt. 

Door aan de analyse van de procesbewakingssystematieken de gedetailleerde analyses van projectrapportages toe te voegen, kunnen uitspraken gedaan worden over betrouwbaarheid van prognoses in het algemeen en van onderhanden werk in het bijzonder. Deze analyses kunnen dan kortgesloten worden met de boekhouding: stemmen gerapporteerde winst- en werkvoorraad inderdaad overeen met de geconstateerde trends?

De ProcesScoop™ benadering sluit hier naadloos op aan: de ProcesScoop™ is immers gebaseerd op de analyse van de belangrijkste bedrijfsprocessen: ProcesScoop™ geeft in één oogopslag inzicht hoe de relevante processen worden uitgevoerd en beheerst.