Coaching

Coaching kent inmiddels vele betekenissen. Zo verstaat men er bijvoorbeeld onder: on-the-job training, mentorschap, loopbaanontwikkeling en optimalisering van individuele prestaties en teamprestaties.

Voor mij is coaching 'leren leren': de gecoachte in beweging krijgen in zelfverantwoordelijkheid en zelfbewustzijn. Op het laten leren van eigen ervaringen in plaats van vertellen en instrueren.

Het gaat er m.i. om bij de gecoachte innerlijke belemmeringen voor een goede prestatie uit de weg te ruimen of te verminderen, zodat de eigen natuurlijke bekwaamheid tevoorschijn komt en de inbreng van de coach niet meer nodig is.
De coach moet derhalve in staat zijn het zelflerend vermogen van anderen optimaal te stimuleren.

Denkt u maar aan de parallel met de ijsberg: ca. 10 % ervan is zichtbaar, 90 % bevindt zich onder water. Zo manifesteert zich ook het handelen van een persoon. Het waarom van het gedrag is verborgen onder water: welke redenering, welke normen en waarden liggen aan dat gedrag ten grondslag?